HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - EconoMode (Икономичен режим):

background image

EconoMode (Икономичен режим):

Този принтер има опция EconoMode (Икономичен режим) за отпечатване на чернови на
документи. Чрез EconoMode (Икономичен режим) може да се използва по-малко тонер и да се
намали разхода на страница. Използването на EconoMode (Икономичен режим) може да намали
обаче и качеството на печат.

HP не препоръчва постоянно използване на EconoMode (Икономичен режим). Ако използвате
непрекъснато EconoMode (Икономичен режим), е възможно тонерът да издържи по-дълго от
механичните части на печатащата касета. Ако при тези обстоятелства качеството на печат
започне да намалява, трябва да поставите нова печатаща касета, дори и да има останал тонер
в касетата.

Включете или изключете EconoMode (Икономичен режим) по някой от тези начини:

От контролния панел на принтера изберете меню CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ
НА УСТРОЙСТВО)
, а след това подменю PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ).
EconoMode (Икономичен режим) по подразбиране е изключен.

Във вградения мрежов сървър отворете раздела Settings (Настройки) и изберете Configure
Device
(Конфигуриране на устройство). Отидете на подменю Print Quality (Качество на
печат).

В помощната програма HP Printer Utility за Macintosh щракнете върху Configuration
Settings
(Настройки за конфигурацията) и след това върху – Economode & Toner Density
(Economode и плътност на тонера).

В PCL драйвера за принтер в Windows отворете раздела Paper/Quality (Хартия/Качество) и
изберете EconoMode (Икономичен режим).