HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Забрана или разрешаване на спящ режим

background image

Забрана или разрешаване на спящ режим

1.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

.

2.

Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу за осветяване, и после
натиснете бутона

OK

за избор.

a.

CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)

b.

RESETS (НУЛИРАНЕ)

c.

SLEEP DELAY (СПЯЩ РЕЖИМ)

3.

Натиснете стрелката нагоре или стрелката надолу / /за да изберете настройката ON
(ВКЛ.)
или OFF (ИЗКЛ.), след което натиснете бутона

OK

.

4.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

.