HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Използване на водни знаци

background image

Използване на водни знаци

Водният знак е бележка, като например "Поверително", която се отпечатва на фона на всяка
страница от документа.

1.

В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).

2.

Отворете менюто Watermarks (Водни знаци).

3.

До Mode (Режим) изберете водния знак, който ще използвате. Изберете Watermark (Воден
знак), за да отпечатате полупрозрачно съобщение. Изберете Overlay (Покриване), за да
отпечатате изображение, което не е прозрачно.

4.

До Pages (Страници), изберете дали да печатате водния знак на всички страници или само
на първата.

5.

До Text (Текст) изберете едно от стандартните съобщения или изберете Custom (По избор)
и въведете ново съобщение в прозореца.

6.

Изберете стройности на останалите настройки.