HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Печатане на много страници на един лист хартия в Macintosh

background image

Печатане на много страници на един лист хартия в Macintosh

Можете да отпечатвате по повече от една страница на един лист хартия. Тази функция
предоставя ценово ефективен начин за печатане на чернови.

1.

В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).

2.

Изберете драйвера.

3.

Отворете менюто Layout (Оформление).

BGWW

Използване на функциите на драйвера за принтер за Macintosh

63

background image

4.

До Pages per Sheet (Страници на лист) изберете броя страници, които искате да печатате
на всеки лист (1, 2, 4, 6, 9 или 16).

5.

До Layout Direction (Посока на оформлението), изберете поредността и пласирането на
страниците на листа.

6.

До Borders (Полета) изберете вида поле, което да се отпечатва около всяка страница на
листа.