HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Смяна на настройките на драйвера на принтера за Macintosh

background image

Смяна на настройките на драйвера на принтера за Macintosh

Промяна на настройките за всички
задания за печат, докато не се
затвори софтуерната програма

Промяна на настройките по
подразбиране за всички задания за
печат

Промяна на настройките за
конфигуриране на устройството

1.

В менюто File (Файл) щракнете
върху Print (Печат).

2.

Променете желаните настройки в
различните менюта.

1.

В менюто File (Файл) щракнете
върху Print (Печат).

2.

Променете желаните настройки в
различните менюта.

3.

В менюто Presets
(Предварителни настройки)
щракнете върху Save as (Запиши
като) и въведете името на
предварителната настройка.

Тези настройки се записват в менюто
Presets (Готови типове). За да
използвате новите настройки, трябва
да изберете опцията за готовия тип
всеки път, когато отваряте програма и
печатате.

Mac OS X V10.3 или Mac OS X V10.4

1.

От менюто на Apple щракнете
върху System Preferences
(Системни предпочитания) и
после върху Print & Fax (Печат и
Факс).

2.

Щракнете върху Printer Setup
(Настройка на принтера).

3.

Щракнете върху менюто
Installable Options (Опции за
инсталиране).

Mac OS X V10.5

1.

От менюто на Apple щракнете
върху System Preferences
(Системни предпочитания) и
после върху Print & Fax (Печат и
Факс).

2.

Щракнете върху Options &
Supplies
(Опции и консумативи).

3.

Щракнете върху менюто Driver
(Драйвер).

4.

Изберете драйвера от списъка и
конфигурирайте опциите за
инсталиране.

BGWW

Софтуер за Macintosh

59