HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Отваряне на HP Printer Utility (Помощна програма за печат на HP)

background image

Отваряне на HP Printer Utility (Помощна програма за печат на HP)

Mac OS X V10.3 или Mac OS X V10.4

1.

Отворете Finder (Програма за намиране), щракнете върху Applications
(Приложения), Utilities (Помощни програми) и след това щракнете
двукратно върху Printer Setup Utility (Програма за настройка на
принтера).

2.

Изберете желаното устройство за конфигуриране и след това щракнете
върху Utility (Помощна програма).

Mac OS X V10.5

1.

От менюто Printer (Принтер) щракнете върху Printer Utility (Помощна
програма за печат).

или

От Print Queue (Опашка за печат) щракнете върху иконата Utility
(Помощна програма).