HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Използване на менютата

background image

Използване на менютата

1.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

.

2.

Натискайте стрелка надолу или стрелка нагоре , за да се придвижвате по списъците.

3.

Натиснете бутона

OK

, за да изберете опцията .

4.

Натиснете стрелка назад , за да се върнете към предишното ниво.

5.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

, за да излезете от менютата.

6.

Натиснете бутона за помощ , за да видите допълнителна информация за даден елемент.

Следват основните менюта.

Основни менюта

SHOW ME HOW (КАК ДА)

RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)

INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ)

PAPER HANDLING (БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА)

MANAGE SUPPLIES (УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАТИВИ)

CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)

DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА)

SERVICE (СЕРВИЗ)

14

Глава 2 Контролен панел

BGWW