HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Меню Resets (Нулиране)

background image

Меню Resets (Нулиране)

Менюто RESETS (НУЛИРАНЕ) ви позволява да възстановите фабричните настройки, да
забраните или да разрешите спящия режим и да актуализирате устройството, след поставянето
на нови консумативи.

BGWW

Меню Configure Device (Конфигуриране на устройство)

39

background image

За да се покаже: Натиснете бутона

Menu (Меню)

, изберете менюто CONFIGURE DEVICE

(КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), след което изберете менюто RESETS (НУЛИРАНЕ).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Стойности, които са отбелязани със звездичка (*), са фабрични стойности по

подразбиране. Някои елементи от менютата нямат стойности по подразбиране.

Елемент

Поделемент

Стойности

Описание

RESTORE FACTORY
SETTINGS
(ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ФАБРИЧНИТЕ
НАСТРОЙКИ)

Позволява ви да изчистите
буферната памет за страници,
да премахнете всички
нетрайни данни за езика, да
инициализирате средата за
печат и да възстановите
всички настройки по
подразбиране до фабричните
настройки по подразбиране.

SLEEP DELAY (СПЯЩ
РЕЖИМ)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)*

Избор дали устройството
може да влиза в спящ режим.
Ако изключите тази настройка,
не може да променяте никави
настройки в менюто SLEEP
DELAY (ЗАКЪСНЕНИЕ ДО
СПЯЩ РЕЖИМ)
.

40

Глава 2 Контролен панел

BGWW