HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Работа с менюто за консумативи

background image

Работа с менюто за консумативи

Това меню се използва, за да конфигурирате как да ви предупреждава устройството, когато
консумативите са на изчерпване.

За да се покаже: Натиснете бутона

Menu (Меню)

и след това изберете менюто MANAGE

SUPPLIES (УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАТИВИ).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Стойности, които са отбелязани със звездичка (*), са фабрични стойности по

подразбиране. Някои елементи от менютата нямат стойности по подразбиране.

Елемент от меню

Елемент от подменю

Стойности

Описание

AT VERY LOW (ПРИ МНОГО
НИСКО)

BLACK CARTRIDGE (ЧЕРНА
КАСЕТА)

STOP (СТОП)

PROMPT TO CONTINUE? (ДА
НАПОМНЯМ ЛИ ЗА
ПРОДЪЛЖЕНИЕ?)

CONTINUE
(ПРОДЪЛЖАВАНЕ)
*

Изберете какво би трябвало да
прави продуктът, когато
печатащата касета съвсем
наближи изчерпването си.

STOP (СТОП): Устройството
спира, докато не замените
касетата.

PROMPT TO CONTINUE? (ДА
НАПОМНЯМ ЛИ ЗА
ПРОДЪЛЖЕНИЕ?)
:
Устройството спира докато не
изчистите съобщението с
напомняне.

CONTINUE
(ПРОДЪЛЖАВАНЕ)
:
Устройството осигурява
предупредително съобщение,
но продължава да печата.

USER DEFINED LOW
(ЗАДАДЕНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ НИСКО)

BLACK CARTRIDGE (ЧЕРНА
КАСЕТА)

За въвеждане на оставащия
процент от живота на касетата,
при който искате устройството
да ви предупреждава, може да
използвате бутоните със
стрелки или цифровата
клавиатура.

20

Глава 2 Контролен панел

BGWW