HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ограничения за използвани материали

background image

Ограничения за използвани материали

Този уред на HP не съдържа добавен живак.

Този продукт на НР съдържа батерия, която може да изисква специално манипулиране, след
като престане да се използва. Батериите, използвани или доставяни от Hewlett-Packard за този
продукт, включват следното:

Серия HP LaserJet P3010

Вид

Въглероден монофлуорид литий

Тегло

1.5 г

Местоположение

На форматиращата платка

Отстранява се от потребителя

Информация за рециклиране можете да намерите на адрес

www.hp.com/recycle

или като се

свържете с местните власти или с Electronics Industries Alliance:

www.eiae.org

.

BGWW

Програма за екологично стопанисване на продукта 237