HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Потребление на енергия

background image

Потребление на енергия

Потреблението на енергия значително намалява при режими Ready (Готовност) и Sleep
(Заспиване), което запазва природните ресурси и спестява пари, без да се отразява на високите
качества на продукта. За да определите състоянието на съответствие с ENERGY STAR® за този
продукт, вижте Product Data Sheet (Страница с данни на продукта) или Specifications Sheet
(Страница със спецификации). Съответстващите продукти са изредени също на адрес:

www.hp.com/go/energystar