HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Връщане извън САЩ

background image

Връщане извън САЩ

За да участвате в програмата за връщане и рециклиране HP Planet Partners, просто следвайте
указанията в ръководството за рециклиране (намира се вътре в опаковката на новодоставения
ви продукт) или отидете на

www.hp.com/recycle

. Изберете вашата страна/регион за информация

как да връщате вашите консумативи за печат за HP LaserJet.