HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от клиента

background image

Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от

клиента

Продуктите на HP са създадени с редица части, които позволяват извършване на ремонт от
клиента (Customer Self Repair, CSR), за да се намали времето за ремонт и да се даде възможност
за по-голяма гъвкавост при извършване на подмяната на дефектните части. Ако по време на
диагностиката, HP установи, че ремонтът може се извърши успешно с помощта на CSR част, HP
ще ви изпрати направо тази част за смяна. Има две категории CSR части: 1) Части, при които
задължително клиентът трябва да извърши ремонта. Ако поискате от HP да направи смяната на
тези части, ще трябва да заплатите за тази услуга цената на пътя и труда. 2) Части, при които
не е задължително клиентът да извърши ремонта. Тези части също са проектирани така, че
клиентът да извърши ремонта. Ако обаче поискате HP да ги замени вместо вас, това може да
стане без допълнително заплащане според типа на гаранцията, указана за вашия продукт.

В зависимост от наличността и съобразно географското разположение CSR частите ще бъдат
изпратени, така че да бъдат доставени на следващия работен ден. Може да бъде предложена
доставка в същия ден или в рамките на четири часа при допълнително заплащане, в случай че
географското разположение позволява това. Ако ви е необходима помощ, можете да се обърнете
към центъра за поддръжка на клиентите на HP и ще получите консултация от техник по телефона.
В материалите, изпратени с CSR частта за подмяна, HP определя дали дефектната част трябва
да се върне. В случаите, в които е необходимо дефектната част да се върне на HP, трябва да я
изпратите обратно на HP в рамките на определен период от време, обикновено пет (5) работни
дни. Дефектната част трябва да бъде върната със съответната документация от изпратените
материали. В случай че не успеете да върнете дефектната част, може да се наложи да заплатите
смяната на HP. При извършването на ремонт от клиента HP ще заплати всички разходи за
транспортиране и за връщане на дефектната част и ще определи чии куриерски услуги да се
използват.

224 Приложение B Обслужване и поддръжка

BGWW