HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Изглед отзад

background image

Изглед отзад

6

2

1

7

5

4

3

1

Десен капак (осигурява достъп до слота за DIMM и допълнителните USB портове)

2

Мрежова връзка RJ.45 (само за моделите n, dn и x)

3

Слот EIO (покрит)

4

Високоскоростна връзка USB 2.0 за директна връзка към компютър

5

Задна вратичка (отваря се с издърпване до ъгъл 45° за печат с директен път на хартията и до 90° за почистване
на засядания)

6

Връзка към захранването

7

Слот за защитна ключалка от кабелен тип

BGWW

Изгледи на устройството

9

background image

10

Глава 1 Основни сведения за принтера

BGWW

background image

2