HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Изглед отпред

background image

Изглед отпред

2

1

8

9

7

6

5

4

3

2

1

12

10

11

1

Удължител на горната изходна касета

2

Горна изходна касета

3

Горен капак (осигурява достъп до печатащата касета и етикета с модела и серийния номер)

4

Джоб за включване на хардуер за инсталиране на устройства за защита от други производители (не е включен
в базовия модел)

5

Дисплей на контролния панел

6

Бутони на контролния панел (10-клавишната цифрова клавиатура липсва в базовия модел)

7

USB порт за директен печат от портативни устройства

8

Бутон вкл./изкл.

9

Допълнителна тава 4

10

Допълнителна тава 3 (включена към модел x)

11

Тава 2

12

Тава 1 (отваря се с издърпване)

8

Глава 1 Основни сведения за принтера

BGWW