HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Изчистване на засядания от допълнителното устройство за двустранен печат

background image

Изчистване на засядания от допълнителното устройство за двустранен печат

СЪВЕТ:

Може да видите анимация на тази процедура, ако посетите следния уеб сайт:

www.hp.com/go/ljp3010-jams-duplexer

.

1.

Извадете напълно Тава 2 от устройството.

1

2.

Натиснете зеления бутон, за да освободите тавата на устройството за двустранен печат.

1

3.

Извадете евентуално заседналата хартия.

BGWW

Засядания 183

background image

4.

Затворете тавата на устройството за двустранен печат.

5.

Поставете отново Тава 2.

2

1

2

2

6.

Отворете задната вратичка и я натиснете надолу, така че да се отвори напълно под ъгъл
90°.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Задната вратичка има две положения. Тя се отваря под ъгъл 45° за задната

изходна касета и под ъгъл 90° за изчистване на засядания.

184 Глава 10 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

7.

Извадете евентуално заседналата хартия.

8.

Натиснете бутона за освобождаване на горния капак и отворете горния капак.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

9.

Затворете задната вратичка.

BGWW

Засядания 185

background image

10.

Извадете печатащата касета.

2

3

11.

Извадете евентуално заседналата хартия.

12.

Поставете отново печатащата касета.

2

1

3

186 Глава 10 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

13.

Затворете горния капак.

2

1

3

2

1

3