HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Често срещани причини за засядания

background image

Често срещани причини за засядания

Много засядания са причинени от използването на хартия, която не отговаря на спецификациите
на НР. За пълните спецификации на хартията за всички продукти HP LaserJet вижте HP LaserJet
Printer Family Print Media Guide
. (Ръководство за печатни носители на фамилията принтери
HP LaserJet). Ръководство се намира на

www.hp.com/support/ljpaperguide

.

В принтера има засядане на хартия.

1

Причина

Решение

Хартията не отговаря на спецификациите.

Използвайте само хартия, която отговаря на
спецификациите на HP. Вж.

Хартия и печатни носители

на страница 75

.

Компонент е инсталиран неправилно.

Проверете дали всички компоненти са правилно
инсталирани.

Използвате хартия, която вече е преминала през принтер
или копирна машина.

Не използвайте хартия, на която вече е печатано или
копирано.

Някоя тава не е заредена правилно.

Извадете всичката излишна хартия от тавата. Уверете се,
че височината на тестето хартия е под максималната
височина, отбелязана в тавата. Вж.

Зареждане на тавите

на страница 84

.

Хартията е изкривена.

Водачите на тавата не са нагласени правилно. Нагласете
ги така, че да прилепват плътно към тестето хартия, без
да го огъват.

Хартията е огъната или листовете са залепнали помежду
си.

Извадете хартията, огънете я, завъртете я на 180 градуса
или я обърнете. Заредете отново хартията във входната
тава.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не разлиствайте хартията.

Разлистването може да създаде статично електричество,
което може да доведе до прилепване на листовете един
за друг.

Извадили сте хартията, преди да легне в изходната
касета.

Нулирайте принтера. Изчакайте, докато страницата легне
напълно в изходната касета, преди да я извадите.

По време на двустранното печатане сте извадили
хартията, преди да се отпечата втората страна.

Нулирайте принтера и отпечатайте документа отново.
Изчакайте, докато страницата легне хубаво в изходната
касета, преди да я извадите.

Хартията е в лошо състояние.

Сменете хартията.

Вътрешните ролки на тавата не поемат хартията.

Сменете най-горния лист хартия. Ако хартията е
прекалено тежка, тя може да не бъде поета от тавата.

Хартията има груби или нащърбени краища.

Сменете хартията.

Хартията е перфорирана или щампована.

Перфорираната или щампована хартия не се разделя
лесно. Подавайте отделни листове от тава 1.

Консумативите на принтера са изчерпани.

Проверете контролния панел на принтера за съобщения,
които ви подсещат да смените консумативите, или
отпечатайте страница за състоянието на консумативите,
за да проверите оставащото количество консумативи. Вж.

Отпечатване на страници с информация и страници "Как
да" на страница 112

.

BGWW

Засядания 173

background image

В принтера има засядане на хартия.

1

Причина

Решение

Хартията не е съхранявана правилно.

Сменете хартията в тавите. Хартията трябва да бъде
съхранявана в оригинални опаковки и в контролирана
среда.

1

Ако в принтера продължава да има засядания, свържете се с HP Customer Support (Поддръжка на клиенти на HP) или
с вашия упълномощен доставчик на услуги на HP.