HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Фактори, които се отразяват на работата на принтера

background image

Фактори, които се отразяват на работата на принтера

Няколко фактора се отразяват на времето за отпечатване на задание:

Максимална скорост на принтера, измерена в страници на минута (ppm)

Използването на специална хартия (като например прозрачно фолио, тежка хартия и хартия
с размер по избор)

Времето, необходимо на принтера, за обработка и изтегляне

Сложността и размерът на графичните изображения

Скоростта на компютъра, който използвате

USB връзката

Конфигурацията на входовете/изходите на принтера

Количеството памет, инсталирана на принтера

Мрежовата операционна система и настройките на мрежата (ако е приложимо)

Драйверът за принтер, който използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Въпреки че допълнителната памет може да подобри начина на обработка на

сложни графики от принтера и да подобри времето за изтегляне, това няма да увеличи
максималната скорост на принтера (ppm).

BGWW

Разрешаване на общи проблеми 151