HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Разрешаване на проблеми с директната връзка

background image

Разрешаване на проблеми с директната връзка

Ако сте свързали принтера директно към компютър, проверете кабела.

Уверете се че кабелът е свързан към компютъра и към принтера.

Уверете се, че кабелът не е по-дълъг от 2 метра. Сменете кабела, ако е необходимо.

Уверете се, че кабелът работи правилно, като го свържете към друг принтер. Сменете
кабела, ако е необходимо.