HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Проблеми с качеството на печат, свързани с хартията.

background image

Проблеми с качеството на печат, свързани с хартията.

Някои проблеми с качеството на печата произлизат от използването на хартия, която не отговаря
на спецификациите на HP.

Повърхността на хартията е прекалено гладка.

Съдържанието на влагата в хартията е неравномерно, по-високо или по-ниско от
необходимото. Използвайте хартия от друг източник или от неотворен пакет.

Някои области от хартията отхвърлят тонера. Използвайте хартия от друг източник или от
неотворен пакет.

Бланката, която използвате, е отпечатана на груба хартия. Използвайте по-гладка,
ксерографска хартия. Ако това реши проблема ви, помолете доставчика ви на бланки да
използва хартия, отговаряща на спецификациите на HP.

Хартията е прекалено груба. Използвайте по-гладка, ксерографска хартия.

Хартията е прекалено тежка за избраните настройките за типа на хартията, затова тонерът
не се изпича.

За пълните спецификации на хартията за всички продукти HP LaserJet вижте HP LaserJet Printer
Family Print Media Guide
(Ръководство за печатни носители на фамилията принтери HP LaserJet).
Това ръководство може да се намери на адрес

www.hp.com/support/ljpaperguide

.