HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Мрежова конфигурация

background image

Мрежова конфигурация

Може да се наложи да конфигурирате някои мрежови параметри на принтера. Може да
конфигурирате тези параметри от контролния панел, от вградения уеб сървър или при повечето
мрежи от програмата HP Web Jetadmin.

За пълния списък на поддържаните мрежи и за указания за конфигурирането на мрежовите
параметри от програмата вж. HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator’s Guide. Това
ръководство придружава принтерите, в които е инсталиран вграден сървър за печат HP Jetdirect.