HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Забрана на IPX/SPX, AppleTalk или DLC/LLC

background image

Забрана на IPX/SPX, AppleTalk или DLC/LLC

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не забранявайте IPX/SPX в системи, базирани на Windows, които използват IPX/

SPX за печат.

1.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

.

2.

Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу за осветяване, и после
натиснете бутона

OK

за избор.

a.

CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)

b.

I/O (В/И)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (МЕНЮ НА ВГРАДЕНИЯ JETDIRECT)

d.

IPX/SPX, APPLETALK или DLC/LLC

e.

ENABLE (РАЗРЕШАВАНЕ)

f.

OFF (ИЗКЛ.)

3.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

, за да се върнете към състояние Ready (Готовност).

BGWW

Мрежова конфигурация

73