HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Поддържани мрежови протоколи

background image

Поддържани мрежови протоколи

Устройството поддържа мрежовия протокол TCP/IP.

Таблица 5-1

Печат

Име на услугата

Описание

port9100 (Direct Mode) - Директен режим

Услуга за печат

Демон за линеен принтер (LPD)

Услуга за печат

Advanced LPD (потребителски LPD опашки)

Протокол и програми, свързани със спулинг услугите за
принтери, инсталирани на TCP/IP системи

FTP

TCP/IP помощна програма за пренасяне на данни между
системи.

WS печат

Използват се услугите за печат Microsoft Web Services for
Devices (WSD), поддържани от сървъра за печат
HP Jetdirect.

WS Discovery (Откриване на WS)

Разрешават се протоколите за откриване на Microsoft WS
на сървъра за печат.

Таблица 5-2

Откриване на мрежово устройство

Име на услугата

Описание

SLP (Протокол за установяване на местоположение на
услуга)

Протокол за откриване на устройство, използва се за
подпомагане на откриването и конфигурирането на
мрежови устройства. Използва се главно от Microsoft-
базирани програми.

Bonjour

Протокол за откриване на устройство, използва се за
подпомагане на откриването и конфигурирането на
мрежови устройства. Използва се главно от Apple
Macintosh-базирани програми.

Таблица 5-3

Съобщения и управление

Име на услугата

Описание

HTTP (протокол за пренос на хипертекст)

Позволява на уеб браузъри да комуникират с вграден уеб
сървър.

EWS (вграден уеб сървър)

Позволява на потребителя да управлява принтера чрез
уеб браузър.

BGWW

Мрежова конфигурация

69

background image

Име на услугата

Описание

SNMP (протокол за управление на прости мрежи)

Използва се от мрежови приложения за управление на
устройството. Поддържат се обекти от SNMP v1, v3 и
стандартна MIB-II (Информационна база за управление).

LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution)

Задава се дали устройството отговаря на заявки LLMNR
върху IPv4 и IPv6.

TFTP конфигурация

Позволява ви да използвате TFTP за изтегляне на
конфигурационен файл, съдържащ допълнителни
конфигурационни параметри - например SNMP или
настройки, различни от тези по подразбиране, за сървър
за печат HP Jetdirect.

Таблица 5-4

IP адресиране

Име на услугата

Описание

DHCP (протокол за динамично конфигуриране на хост)

За автоматично задаване на IP адрес. Устройството
поддържа IPv4 и IPv6. DHCP сървърът предоставя на
устройството IP адрес. Обикновено не се изисква никаква
намеса от страна на потребителя, за да получи
устройството IP адрес от DHCP сървър.

BOOTP (протокол за самозареждане)

За автоматично задаване на IP адрес. BOOTP сървърът
предоставя на принтера IP адрес. Изисква
администраторът да въведе MAC хардуерния адрес на
принтера в BOOTP сървъра, за да получи принтерът IP
адрес от този сървър.

Auto IP (Автоматично задаване на IP)

За автоматично задаване на IP адрес. Ако няма нито
DHCP сървър, нито BOOTP сървър, тази услуга позволява
на принтера да генерира уникален IP адрес.

Таблица 5-5

Защитни функции

Име на услугата

Описание

IPsec/защитна стена

Предоставя защита на мрежовия слой за мрежи IPv4 и
IPv6. Една защитна стена предоставя просто управление
на IP трафика. IPsec осигурява допълнителна защита чрез
протоколи за удостоверяване и шифроване.

Kerberos

Дава ви възможност да обменяте частна информация в
отворена мрежа чрез присвояване на уникален ключ,
наречен талон (мандат), на всеки потребител, който влиза
в мрежата. След това този талон се вгражда в
съобщенията, за да бъде идентифициран подателят.

SNMP v3

Използва модел на защита за SNMP v3 основан на
потребителите, който осигурява удостоверяване на
потребителите и поверителност на данните чрез
шифроване.

Списък за контрол на достъпа (ACL - Access control list)

Задава отделните хост системи или мрежи от хост
системи, на които е разрешен достъп до сървъра за
печат HP Jetdirect и свързаното към него мрежово
устройство.

Таблица 5-3

Съобщения и управление (продължение)

70

Глава 5 Свързване

BGWW

background image

Име на услугата

Описание

SSL/TLS

Позволява ви да предавате частни документи по интернет
и гарантира поверителност и цялостност на данните
между приложенията клиенти и сървъри.

IPsec batch configuration (пакетно конфигуриране на IPsec) Осигурява защита на мрежовия слой чрез просто

управление на IP трафика към и от устройството. Този
протокол осигурява предимствата на шифроването и
удостоверяването и дава възможност за няколко
конфигурации.