HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Вграден Уеб сървър

background image

Вграден Уеб сървър

Устройството е снабдено с вграден уеб сървър, който предоставя достъп до информация за
устройството и мрежовите дейности. Тази информация се появява в уеб браузър - напр. Microsoft
Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari или Firefox.

Вграденият уеб сървър се намира в устройството. Той не е зареден на мрежов сървър.

Вграденият уеб сървър предоставя интерфейс за устройството, който може да се използва от
всеки, който има свързан с мрежа компютър и стандартен уеб браузър. Не се инсталира или
конфигурира специален софтуер, но на вашия компютър трябва да има поддържан Уеб браузър.
За да получите достъп до вградения уеб сървър, въведете IP адреса на устройството в браузъра
в реда за адрес. (Може да намерите IP адреса, като разпечатате страницата с конфигурацията.
За повече информация относно отпечатване на страницата с конфигурацията вж.

Отпечатване

на страници с информация и страници "Как да" на страница 112

.)

За пълно описание на функциите и възможностите на вградения Уеб сървър вж.

Използване на

вградения уеб сървър на страница 118

.