HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Отворете софтуера HP Easy Printer Care

background image

Отворете софтуера HP Easy Printer Care

Използвайте един от следните методи, за да отворите софтуера HP Easy Printer Care:

От менюто Start (Старт) изберете Programs (Програми), Hewlett-Packard, HP Easy Printer
Care
и после щракнете върху Start HP Easy Printer Care (Стартиране на HP Easy Printer
Care).

В системната област на Windows (в долния десен ъгъл на работния плот) щракнете
двукратно върху иконата HP Easy Printer Care.

Щракнете двукратно върху иконата на работния плот.