HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Записване на ресурси (постоянни ресурси)

background image

Записване на ресурси (постоянни ресурси)

Помощните програми или заданията, които изтегляте на принтера, понякога включват ресурси
(например, шрифтове, макроси или модели). Ресурсите, които са вътрешно маркирани като
постоянни, остават в паметта на принтера, докато го изключите.

136 Глава 9 Управление и техническо обслужване на принтера

BGWW

background image

Следвайте следните указания, ако използвате PDL (език за описване на страници) за маркиране
на ресурсите като постоянни. За технически подробности вижте съответните PDL справочни
материали за PCL или PS.

Маркирайте ресурсите като постоянни само когато е абсолютно наложително да останат в
паметта, докато принтерът е включен.

Изпращайте постоянни ресурси на принтера само в началото на заданието за печат, а не
по време на печат на принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Прекомерното използване на постоянните ресурси или изтеглянето им, докато

принтерът печата, може да се отрази на работата на принтера или на способността му да
отпечатва сложни страници.