HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Инсталирайте EIO картите

background image

Инсталирайте EIO картите

Инсталиране на EIO карта

1.

Изключете устройството.

140 Глава 9 Управление и техническо обслужване на принтера

BGWW

background image

2.

Свалете двата винта и капачето на EIO слота, разположен в задната част на устройството.

3.

Инсталирайте EIO картата в EIO слота и затегнете винтовете.

BGWW

Инсталиране на памет, вътрешни USB устройства и външни входно изходни платки 141

background image

4.

Ако EIO картата изисква кабелна връзка, свържете кабела.

5.

Включете устройството и след това отпечатайте страницата с конфигурацията, за да
проверите дали се разпознава новата EIO карта. Вж.

Отпечатване на страници с

информация и страници "Как да" на страница 112

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

При отпечатването на страницата с конфигурацията се отпечатва също и

страницата с конфигурацията на HP Jetdirect, която съдържа мрежовата конфигурация и
информацията за състоянието.

Премахване на EIO карта

1.

Изключете устройството.

2.

Изключете кабелите от EIO картата

3.

Разхлабете двата винта от EIO картата и след това я извадете от EIO слота.

4.

Поставете капачето от EIO слота на гърба на устройството Поставете и затегнете двата
винта.

5.

Включете принтера.

142 Глава 9 Управление и техническо обслужване на принтера

BGWW