HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Разрешаване на паметта за Windows

background image

Разрешаване на паметта за Windows

1.

Windows XP и Windows Server 2003 (чрез изгледа по подразбиране на менюто Start
(Старт))
: Щракнете върху Start (Старт), Settings (Настройки), а след това върху Printers and
Faxes
(Принтери и факсове).

или

Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003 (чрез класическия изглед на
менюто Start (Старт))
: Щракнете върху Start (Старт), Settings (Настройки) и след това
върху Printers (Принтери).

или

Windows Vista: Щракнете върху Start (Старт), Control Panel (Контролен панел) и след това
в категорията за Hardware and Sound (Хардуер и звук) изберете Printer (Принтер).

2.

Щракнете с десния бутон върху иконата на драйвера и след това изберете Properties
(Свойства).

3.

Щракнете върху раздел Device Settings (Настройки на устройството).

4.

Разширете областта за Installable Options (Опции за инсталиране).

5.

До Printer Memory (Памет на принтера) изберете общото количество инсталирана памет.

6.

Щракнете върху OK.

BGWW

Инсталиране на памет, вътрешни USB устройства и външни входно изходни платки 137