HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Използвайте командите в Microsoft Windows за надстройване на фърмуера

background image

Използвайте командите в Microsoft Windows за надстройване на фърмуера

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази процедура изисква устройството да бъде споделено в мрежа.

1.

Щракнете върху Start (Старт), Run (Изпълнение) и след това напишете cmd, за да отворите
команден прозорец.

2.

Въведете следното: copy /B <ИМЕ_НА_ФАЙЛ> \\<ИМЕ_НА_КОМПЮТЪР>
\<СПОДЕЛЕНО_ИМЕ>, където <ИМЕ_НА_ФАЙЛ> е името на .RFU файла (включително пътя),
<ИМЕ_НА_КОМПЮТЪР> е името на компютъра, от който се споделя устройството, а
<СПОДЕЛЕНО_ИМЕ> е името, с което се споделя устройството. Например: C:\>copy /b
C:\ljp3015.rfu \\ВАШИЯТ_СЪРВЪР\ВАШИЯТ_КОМПЮТЪР.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако името на файла или пътя включва интервал, трябва да заградите името

на файла или пътя в кавички. Например, въведете: C:\>copy /b "C:\МОИТЕ ДОКУМЕНТИ
\ljp3015.rfu" \\ВАШИЯТ_СЪРВЪР\ВАШИЯТ_КОМПЮТЪР.

3.

Натиснете клавиша

Enter

от клавиатурата. На контролния панел се показва съобщение,

което показва хода на надстройването на фърмуера. В края на процедурата на
надстройване на контролния панел се показва съобщението Ready (Готовност). На екрана
на компютъра се появява съобщението One File Copied (Копиран е един файл).