HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Отпечатване на страници с информация и страници "Как да"

background image

Отпечатване на страници с информация и страници

"Как да"

От контролния панел на принтера можете да отпечатате страници с информация, които дават
подробна информация за принтера и неговата текуща конфигурация. Можете също да
отпечатате няколко страници "как да", които илюстрират общи процедури, свързани с
използването на принтера.

112 Глава 9 Управление и техническо обслужване на принтера

BGWW

background image

Тип на страницата

Име на страницата

Описание

Страници с информация

PRINT MENU MAP (ПЕЧАТ НА
КАРТАТА НА МЕНЮТАТА)

Разпечатва карта на менюто на
контролния панел, на която са
показани оформлението и текущите
настройки на елементите от менюто
на контролния панел.

PRINT CONFIGURATION (ПЕЧАТ НА
КОНФИГУРАЦИЯ)

Разпечатва текущата конфигурация
на принтера. Ако е инсталиран сървър
за печат HP Jetdirect, се отпечатва
също страница с конфигурацията на
HP Jetdirect.

PRINT SUPPLIES STATUS PAGE
(ПЕЧАТ НА СТРАНИЦАТА ЗА
СЪСТОЯНИЕТО НА
КОНСУМАТИВИТЕ)

Отпечатва се приблизителната
оценка за оставащото време на живот
на консумативите: статистика за
общия брой обработени страници и
задания, серийният номер, броят
страници и информация за
техническото обслужване.

За удобство на клиентите си HP
предоставя приблизителна оценка за
оставащото време на живот на
консумативите. Действително
оставащите нива на консумативите
може да бъдат различни от
предоставените приблизителни
оценки.

PRINT USAGE PAGE (ПЕЧАТ НА
СТРАНИЦА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ)

Разпечатва страница, показваща
броя на всички размери хартия, които
са преминали през принтера, изрежда
дали са били едностранно, или
двустранно отпечатани и показва
броя на страниците.

PRINT DEMO PAGE (ПЕЧАТ НА
ДЕМОНСТРАЦИОННА СТРАНИЦА)

Отпечатва демонстрационна
страница.

PRINT FILE DIRECTORY (ПЕЧАТ НА
ФАЙЛОВА ДИРЕКТОРИЯ)

Разпечатва указател на файловете,
който дава информация за всички
инсталирани устройства за
съхранение на данни. Този елемент
се показва само ако на принтера е
инсталирано устройство за
съхранение на данни с разпозната
файлова система.

PRINT PCL FONT LIST (ПЕЧАТ НА
СПИСЪКА НА PCL ШРИФТОВЕТЕ)

Разпечатва списък на PCL
шрифтовете, който показва всички
PCL шрифтове, налични в принтера в
момента.

PRINT PS FONT LIST (ПЕЧАТ НА
СПИСЪКА НА PS ШРИФТОВЕТЕ)

Разпечатва списък на PS
шрифтовете, който показва всички PS
шрифтове, налични в принтера в
момента.

BGWW

Отпечатване на страници с информация и страници "Как да" 113

background image

Тип на страницата

Име на страницата

Описание

Страници "Как да"

CLEAR JAMS (ИЗЧИСТВАНЕ НА
ЗАСЕДНАЛА ХАРТИЯ)

Разпечатва страница, която показва
как да се изчистват засядания на
хартия.

LOAD TRAYS (ЗАРЕЖДАНЕ НА
ТАВИТЕ)

Разпечатва страница, която показва
как да се зареждат входните тави.

LOAD SPECIAL MEDIA (ЗАРЕЖДАНЕ
НА СПЕЦИАЛНИ НОСИТЕЛИ)

Разпечатва страница, която показва
как да се зарежда специална хартия,
като пликове и бланки.

PRINT BOTH SIDES (ПЕЧАТ НА
ДВЕТЕ СТРАНИ)

Разпечатва страница, която показва
как да се използва функцията за
двустранен (дуплексен) печат.

SUPPORTED PAPER
(ПОДДЪРЖАНА ХАРТИЯ)

Разпечатва страница, която показва
поддържаните типове и размери
хартия за принтера.

PRINT HELP GUIDE (ПЕЧАТ НА
ПОМОЩНО РЪКОВОДСТВО)

Разпечатва страница, която показва
връзки към допълнителна помощна
информация в Интернет.

PRODUCT VIEWS (ИЗГЛЕДИ НА
УСТРОЙСТВОТО)

Отпечатва страница, която обяснява
компонентите на устройството.

Отпечатване на страниците с информация

1.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

.

2.

Натискайте стрелката надолу , докато осветите менюто INFORMATION
(ИНФОРМАЦИЯ)
, след което натиснете бутона

OK

.

3.

Натиснете стрелката надолу , за да маркирате необходимата страница, и след това
натиснете бутона

OK

за разпечатване.

Отпечатване на страниците "Как да"

1.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

.

2.

Проверете дали менюто SHOW ME HOW (КАК ДА) е осветено, след което натиснете бутона

OK

.

3.

Натискайте стрелката надолу , за да маркирате необходимата страница, и след това
натиснете бутона

OK

за разпечатване.

114 Глава 9 Управление и техническо обслужване на принтера

BGWW