HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Почистване на принтера

background image

Почистване на принтера

По време на процеса на отпечатване във вътрешността на принтера се събират частици хартия,
тонер и прах. С времето тези натрупвания могат да предизвикат проблеми в качеството на печат,
като петна или размазване на тонера (вж.

Разрешаване на проблеми с качеството на печат

на страница 194

).