HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Почистване на пътя на хартията

background image

Почистване на пътя на хартията

Създаване и използване на почистваща страница

1.

Натиснете бутона

Menu (Меню)

.

2.

Натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу / , докато осветите менюто
CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), след което натиснете бутона

OK

.

3.

Натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу / , докато осветите менюто PRINT
QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ)
, след което натиснете бутона

OK

.

4.

Ако устройството не поддържа автоматичен двустранен печат, натиснете стрелката нагоре
или стрелката надолу / , за да осветите опцията CREATE CLEANING PAGE
(СЪЗДАВАНЕ НА ПОЧИСТВАЩА СТРАНИЦА)
и после натиснете бутона

OK

. Ако

устройството поддържа автоматичен двустранен печат, преминете към стъпка 5.

5.

Натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу / , докато осветите опцията PROCESS
CLEANING PAGE (ОБРАБОТКА НА ПОЧИСТВАЩА СТРАНИЦА)
, след което натиснете
бутона

OK

. Процесът на почистване отнема няколко минути.

6.

Изхвърлете отпечатаната страница. С това задачата е изпълнена.

BGWW

Почистване на принтера 143