HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Указания при подмяна на консумативи

background image

Указания при подмяна на консумативи

Следвайте следните указания при настройването на принтера.

Необходимо е да има достатъчно пространство над и пред принтера, за да се извадят
консумативите.

Поставете устройството на равна твърда повърхност.