HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети

background image

Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети

Hewlett-Packard не препоръчва използването на касети за печат, непроизведени от HP,
независимо дали са нови, или възстановени.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Повреди, причинени от непроизведени от HP печатащи касети, не се покриват

от гаранцията на HP , както и от договорите за обслужване.

За това, как се инсталира нова печатаща касета на HP, вж.

Смяна на печатащата касета

на страница 128

. За да рециклирате използваната касета, следвайте указанията, приложени към

новата касета. За повече информация относно рециклирането вж.

Указания за връщане и

рециклиране на страница 236

.