HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Хартия и печатни носители

background image

Хартия и печатни носители

Разбиране на начина за използване на хартията и печатните носители

Поддържани размери на хартии и печатни носители

Потребителски размери на хартията

Поддържани типове на хартии и печатни носители

Капацитет на тавите и касетите

Водачи за специална хартия или специални печатни носители

Зареждане на тавите

Конфигуриране на тавите

Използване на възможностите за извеждане на хартията

BGWW

75