HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Капацитет на тавите и касетите

background image

Капацитет на тавите и касетите

Тава или касета

Тип хартия

Спецификации

Количество

Тава 1

Хартия

Диапазон:

60 г/м

2

документна хартия до

199 г/м

2

документна хартия

Максимална височина на
пакета: 12 мм

Еквивалентно на 100 листа 75
г/м

2

документна хартия

Пликове

75 г/м

2

документна хартия до

90 г/м

2

документна хартия

до 10 плика

Етикети

0,10 до 0,14 мм дебелина

Максимална височина на
пакета: 12 мм

Прозрачни фолиа

0,10 до 0,14 мм дебелина

Максимална височина на
пакета: 12 мм

Тава 2 и допълнителните тави
за 500 листа

Хартия

Диапазон:

60 г/м

2

документна хартия до

120 г/м

2

документна хартия

Еквивалентно на 500 листа 75
г/м

2

документна хартия

Стандартна горна касета

Хартия

Еквивалентно на 250 листа 75
г/м

2

документна хартия

Задна касета

Хартия

Еквивалентно на 50 листа 75 г/
м

2

документна хартия

Устройство за двустранен
печат

Хартия

Диапазон:

60 г/м

2

документна хартия до

120 г/м

2

документна хартия

BGWW

Капацитет на тавите и касетите

81