HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Избор на хартия по източник, тип или размер

background image

Избор на хартия по източник, тип или размер

Три настройки засягат начина, по който драйверът за принтера се опитва да взема хартия, когато
изпратите задание за печат. Source (Източник), Type (Тип) и Size (Размер) са настройките, които
се появяват в диалоговите прозорци Page Setup (Настройка на страница), Print (Печат) или Print
Properties
(Свойства на принтера) в повечето приложни програми. Ако не промените тези
настройки, устройството автоматично ще избере тава, като използва настройките по
подразбиране.