HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Source (Източник)

background image

Source (Източник)

За да печатате по източник изберете определена тава, от която принтерът да взема хартия. Ако
изберете тава, конфигурирана за тип или размер, които не съвпадат с тези от заданието за печат,
принтерът ви напомня да заредите тавата с типа или размера на хартията за вашето задание,
преди да започне отпечатването му. Когато заредите тавата, устройството започва печатането.