HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Конфигуриране на тавите, така че да отговорят на настройките на заданието за печат

background image

Конфигуриране на тавите, така че да отговорят на настройките на

заданието за печат

1.

В приложната програма задайте тавата източник, размера и типа на хартията и после
щракнете върху Print (Печат).

2.

Ако тавата трябва да бъде конфигурирана, появява се съобщението LOAD TRAY <X>
[TYPE] [SIZE] (ЗАРЕДЕТЕ ТАВА <X> [ТИП] [РАЗМЕР])
.

3.

Заредете тавата със зададения тип и размер на хартията, след което затворете тавата.

4.

Когато се появи съобщението TRAY <X> SIZE = <Size> (РАЗМЕР ЗА ТАВА <X> =
<Размер>)
, натиснете бутона

OK

, за да потвърдите размера.

90

Глава 6 Хартия и печатни носители

BGWW

background image

За да зададете размер по избор, най-напред натискайте стрелката надолу , за да осветите
правилната мерна единица. Използвайте стрелките нагоре или надолу

, за да зададете

размерите X и Y, а после натиснете бутона

OK

.

5.

Когато се появи съобщението TRAY<X> TYPE=<TYPE> (ТАВА<X> ТИП=<ТИП>), натиснете
бутона

OK

, за да потвърдите типа и продължете със заданието.