HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Потребителски размери на хартията

background image

Потребителски размери на хартията

Това устройство поддържа различни потребителски размери на хартията в границите на
водачите за минимален и максимален размер за устройството, но не фигурират в таблицата за
поддържани размери на хартията. Когато използвате поддържан потребителски размер, задайте
потребителския размер в драйвера за принтера и заредете хартията в тава, поддържаща
потребителски размери.

BGWW

Потребителски размери на хартията

79