HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Разбиране на начина за използване на хартията и печатните носители

background image

Разбиране на начина за използване на хартията и

печатните носители

Това устройство поддържа различни видове хартия и печатни носители в съответствие с
указанията в това ръководство за потребителя. Хартия или печатни носители, които не отговарят
на тези указания може да доведат до лошо качество на печата, повече засядания и
преждевременно износване на устройството.

За най-добри резултати използвайте само хартия и печатни носители с марка HP, предназначени
за лазерни принтери или за универсална употреба. Не използвайте хартия и печатни носители
за мастилено-струйни принтери. Компанията Hewlett-Packard не може да препоръча
използването на други марки носители, защото HP няма контрол върху тяхното качество.

Възможни са случаи, когато хартията отговаря на всички изисквания, приведени в това
ръководство за потребителя, и въпреки това пак да не се получат задоволителни резултати. Това
може да е в резултат от неправилно боравене, недопустими температури и/или нива на влажност
или други променливи, върху които компанията Hewlett-Packard няма контрол.

ВНИМАНИЕ:

Използването на хартия или печатни носители, които не отговарят на

спецификациите на компанията Hewlett-Packard, може да причини проблеми на продукта,
изискващи ремонт. Този ремонт не се покрива от гаранцията или споразуменията за сервизно
обслужване на Hewlett-Packard.

76

Глава 6 Хартия и печатни носители

BGWW