HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Índex

background image

Índex

A

accés al servidor web incrustat

d'HP 5

accessoris, verificació

d'instal·lats 11

actualització del

microprogramari 20

actualitzacions remotes del

microprogramari 20

administradors

alertes, configuració 29
configuració de l'hora

d'activació 55

inici de sessió 6
tancament de sessió 6

administradors de TI

alertes, configuració 29
configuració de l'hora

d'activació 55

inici de sessió 6
tancament de sessió 6

adreça electrònica de

resposta 28

adreça TCP/IP

configuració del correu

electrònic 27

ubicació 5, 18

ajuda

assistència del producte 49,

64

assistència instantània 49, 62

ajuda en línia

assistència del producte 49,

64

assistència instantània 49, 62

alertes

configuració 30
configuració del correu

electrònic 27

eliminació de llistes de

destinació 33

funcions 29
prova de les llistes de

destinació 33

alimentació, definició d'una hora

d'activació 55

assistència

instantània 49, 62
producte 49, 64

assistència del producte 49, 64
assistència instantània hp 49, 62
assistència tècnica

instantània 49, 62
producte 49, 64

assistència telefònica 49, 64
atenció al client

instantània 49, 62
producte 49, 64

B

botó Cancel·la tasca 37
botons, tauler de control 10

C

cartutx de tinta. Consulteu cartutxos

d'impressió

cartutx de tòner. Consulteu

cartutxos d'impressió

cartutxos

encàrrec 49, 63
estat 10, 13
funció d'enviament

automàtic 35

informació d'utilització 15

cartutxos d'impressió

encàrrec 49, 63
estat 10, 13

funció d'enviament

automàtic 35

informació d'utilització 15

configuració del correu electrònic

de sortida 27

configuració remota 24
consumibles. Consulteu

subministraments

contractes de servei 49
contrasenyes 6, 37
correcció desviació horària 53
correu electrònic

adreça de resposta,

configuració 28

alertes 29
assistència 49, 64
de sortida, configuració 27
enviament automàtic 35
paràmetres del servidor 27

D

desactivació, definició d'una hora

d'activació 55

DIMM, verificació de nombre

instal·lat 11

dispositiu, definició 2
dispositius mòbils, impressió des

de 20

E

encàrrec de

subministraments 49, 63

Enllaç Compreu

subministraments 49, 63

Enllaç El meu contr. de

servei 49, 66

Enllaç El meu prov. de

serveis 49, 66

enllaços 48, 61
Enviament automàtic 35

CAWW

Índex

67

background image

estat

alertes 29
dispositiu 10
subministraments 10, 13
xarxa 57

Explorer, versions compatibles 4

F

Firefox, versions compatibles 4
fitxa Xarxa 7
fitxers de text, impressió 20
fitxers PDF, impressió 20
fitxers PRN 20
fitxers PS, impressió 20
format de data/hora,

configuració 52

funcions 2

G

gestió de grups de productes 3

H

HP Web Jetadmin 3

I

impressió de fitxers 20, 21
impressora, llenguatges 12
informació d'ús, enviament

automàtic 35

inici de sessió

configuració de

contrasenya 37

procediments 6

Internet Explorer, versions

compatibles 4

J

Jetadmin, HP Web 3

K

Konqueror, versions

compatibles 4

LL

llenguatges de la impressora 12
llistes de destinació

creació 30
eliminació 33
prova 33

llocs web

actualitzacions del

microprogramari 20

assistència del producte 49,

64

assistència instantània 49, 62

M

material

configuració de la safata 12,

24

estat 10
pàgina d'utilització 15

memòria, verificació de quantitat

instal·lada 11

Menú Configuració del

dispositiu 24

Menú Diagnosi 24
menú Informació 24
Menú Manipulació del paper 24
menús

navegació 24
servidor web incrustat d'HP 7
tauler de control 24

microprogramari, actualització 20
Microsoft Internet Explorer,

versions compatibles 4

missatges d'error

Pàgina de registre

d’incidències 14

missatges, error

Pàgina de registre

d’incidències 14

Mozilla Firefox, versions

compatibles 4

N

navegació 7, 24
navegadors

compatibles 4
definició 2
tancament després de tancar

sessió 6

navegadors web

compatibles 4
definició 2
tancament després de tancar

sessió 6

Netscape Navigator, versions

compatibles 4

nom d'usuari 37
número d'actiu 18
número de model 18
número de sèrie 18

O

obrir el servidor web incrustat

d'HP 5

Opera, versions compatibles 4

P

Pàgina de registre

d’incidències 14

Pàgina d’utilització 15
Pantalla Assistent de configuració

de seguretat Jetdirect d'HP 38

Pantalla Configureu dispositiu 24
Pantalla Configureu paràmetres de

seguretat 39

Pantalla d'Impressió 20
Pantalla Data i hora 52
Pantalla del tauler de control 19
Pantalla Edita altres enllaços 48,

61

Pantalla Estat del dispositiu 10
Pantalla Hora d'activació 55
Pantalla Idioma 51
Pantalla Informació del

dispositiu 18, 50

Pantalla Mides/tipus safata 26
Pantalla Pàgina d'estat dels

subministraments 13

Pantalla Pàgina de

configuració 11

Pantalla Seguretat general 37
Pantalla Servidor de correu

electrònic 27

Pantalles de treball en xarxa 57
paper

configuració de la safata 12,

24

estat 10
pàgina d'utilització 15

Paràmetres 39
paràmetres d'hora 52
paràmetres del rellotge 52
personalitats 12
Personalitats i opcions instal. 12
pestanya Informació

navegació 7

68

Índex

CAWW

background image

pantalles d'estat 9
protecció amb contrasenya 6

pestanya Paràmetres 7, 23
preguntes freqüents 49, 64
productes, definició 2
programa activació/

desactivació 55

proveïdors de serveis

alertes, configuració 29
enllaços a 49
iniciar sessió com 6
tancament de sessió 6

R

reciclatge dels

subministraments 49, 64

recomptes de pàgines 15
recomptes, pàgines 15
registres

incidències 14

requisits del sistema 4
resolució de problemes

Pàgina de registre

d’incidències 14

S

Safari, versions compatibles 4
Safata

configuració de mida 26
configuració de tipus 26

safates

estat del material 10
informació d'utilització 15
informació sobre els

accessoris 12

paràmetres 24

Secció Altres enllaços 48, 61
Seguretat 38, 39
seguretat

estat 12

Seguretat general

paràmetres, general 37

servidor d'impressió

HP Jetdirect 58

servidor d'impressió Jetdirect 58
servidor d'impressió,

HP Jetdirect 58

servidor web incrustat

definició 2
funcions 2

servidor web incrustat d'HP

definició 2
funcions 2

servidor web, incrustat

definició 2
funcions 2

servidor, HP Jetdirect 58
signe més, menús 24
solució de problemes

assistència del producte 49,

64

assistència instantània 49, 62
pantalla Pàgina de

configuració 11

subministraments

encàrrec 49, 63
estat 10
funció d'enviament

automàtic 35

informació d'utilització 15
pàgina d'estat 13

T

tallafocs 5
tancament de sessió 6
tauler de control

botons 10
idioma 51
menús 24
visualització 19

tecles, tauler de control 10

U

ubicació del dispositiu 18

W

Web Jetadmin 3

X

xarxa basada en TCP/IP 4
xarxes

configuració 57
tipus compatibles 4
Web Jetadmin 3

CAWW

Índex

69

background image

70

Índex

CAWW

background image
background image

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com