HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Data i hora

background image

Data i hora

A la pantalla Data i hora podeu actualitzar l'hora del producte. A la il·lustració i taula següents es descriu
com utilitzar aquesta pantalla.

Figura 3-17

Pantalla Data i hora

1

2

3

4

Taula 3-13

Data i hora

Número

Zona de la pantalla

Informació o funcions disponibles en aquesta zona

1

Pestanyes i menús de l'HP EWS Per obtenir més informació, consulteu

Navegació pel servidor web incrustat

d'HP a la pàgina 7

.

2

Data actual i Hora actual

Mostra la data i l'hora del producte quan s'ha obert l'EWS. Si qualsevol dels
dos valors és incorrecte, l'administrador de TI pot modificar aquesta
informació al tauler de control del producte o mitjançant aquesta pàgina de
l'HP EWS.

3

Avançat

Feu clic a aquest botó per obrir una pantalla en la qual podreu editar opcions
avançades de Data i hora.

4

Paràmetres NTS

Feu clic en aquest botó per configurar un servidor d'hora de la xarxa.