HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Idioma

background image

Idioma

A la pantalla Idioma podeu seleccionar l'idioma en el qual apareixen les pantalles de l'HP EWS. A la
il·lustració i taula següents es descriu com utilitzar aquesta pantalla.

Figura 3-16

Pantalla Idioma

1

2

3

4

ATENCIÓ:

Si seleccioneu Visualitza pàg. en idioma dispositiu o Seleccioneu un idioma , es

canviarà l'idioma per a totes les persones que utilitzin l'HP EWS.

Taula 3-12

Idioma

Número

Zona de la pantalla

Informació o funcions disponibles en aquesta zona

1

Pestanyes i menús de
l'HP EWS

Per obtenir més informació, consulteu

Navegació pel servidor web incrustat

d'HP a la pàgina 7

.

2

Visualitza pàg. en Navegador
idioma

(aquesta és l'opció per defecte)

Utilitzeu aquesta opció per detectar quin idioma s'ha seleccionat per al
navegador web. Les pantalles de l'HP EWS apareixen en el mateix idioma.

3

Visualitza pàg. en
Impressora idioma

Utilitzeu aquesta opció per detectar quin idioma s'ha seleccionat per al tauler
de control del dispositiu. Les pantalles de l'HP EWS apareixen en el mateix
idioma.

4

Seleccioneu un idioma

Seleccioneu l'idioma de les pantalles de l'HP EWS al menú desplegable.

NOTA:

L' EWS només mostra de forma correcta els idiomes asiàtics

compatibles que anteriorment s'hagin instal·lat i configurat al sistema operatiu.

NOTA:

L'idioma per defecte és l'idioma que actualment s'utilitza per al navegador web. Si el

navegador i el tauler de control estan configurats en un idioma no disponible per a l'HP EWS, es
selecciona anglès com a opció per defecte. Si feu canvis a la pantalla Idioma, feu clic a Aplica per
desar-los.

CAWW

Idioma

51