HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Llindars d’alertes

background image

Llindars d'alertes

A la pantalla Llindars d'alertes podeu definir els valors de llindar que activen l'enviament d'alertes. El
valor de llindar és el percentatge restant d'un subministrament quan s'envia una alerta.

Quan el nivell del subministrament arribi al valor de llindar, apareixerà un missatge al tauler de control
en el qual s'indicarà que el nivell del subministrament és baix, i s'enviarà una alerta per correu electrònic
a totes les subscripcions d'alertes configurades.

Figura 3-7

Pantalla Llindars d'alertes

34

Capítol 3 Configuració del producte des de les pantalles Paràmetres

CAWW