HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Estat dels paràmetres de seguretat

background image

Estat dels paràmetres de seguretat

A la secció Estat dels paràmetres de seguretat es mostra l'estat actual de cadascun dels paràmetres
de seguretat que es poden configurar a la pàgina Paràmetres de seguretat del dispositiu.

Taula 3-10

Estats del disc codificat (continuació)

CAWW

Seguretat

47