HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Paràmetres de seguretat de la unitat de disc dur i d’emmagatzematge massiu

background image

A la pàgina Paràmetres de seguretat de la unitat de disc dur i d'emmagatzematge massiu hi
trobareu informació detallada sobre cada una de les unitats instal·lades, l'estat de codificació i les
opcions de configuració disponibles.

Figura 3-13

Pantalla Paràmetres de seguretat de la unitat de disc dur i d'emmagatzematge massiu

A la secció Estat de la unitat de disc dur es mostrarà una entrada per a cada unitat que hi hagi
instal·lada a la impressora. A cada entrada d'unitat hi haurà els camps següents:

Taula 3-8

Estats del disc dur

Etiqueta

Valor

Disc dur:

Intern, EIO <ranura>, Cap instal·lat (codificable), (No codificable)

Número de sèrie:

<número de sèrie de la unitat>, No aplicable

Estat de la unitat:

Habilitat, Inhabilitat, No aplicable, Falta unitat

CAWW

Seguretat

45

background image

Etiqueta

Valor

Estat de la codificació:

Estat del disc codificat

Valor

SDLPC

Codificada

SDUPN

No codificat

NDIPN

No aplicable

NSDPN

No compatible

SDLPW, NSDPP, SDUPP, NDIPP

Falta la unitat esperada

SDLPN

Codificada per un altre dispositiu

Qualsevol unitat addicional present,
quan hi hagi una unitat codificada
present

Una altra unitat codificada present

A la secció Configuració d'unitat HP Secure Hard Drive es mostren opcions de configuració
contextuals de la unitat:

Taula 3-9

Opcions de configuració del disc dur

Estat del disc codificat

Opcions

NDIPN, NSDPN

Seleccioneu l'opció d'habilitació automàtica

SDUPN

Habiliteu la codificació (aleatòria o contrasenya manual)

SDLPC, SDLPN, SDLPW

Reinicialitzeu el disc dur

NSDPP, SDUPP, NDIPP

Inhabiliteu la codificació i continueu

La impressora sempre es trobarà en un conjunt definit d'estats del disc codificat en funció de la
configuració de la unitat. Cada un dels estat del disc codificat estarà vinculat a un conjunt de cadenes
de text i opcions de configuració de l' EWS.

Taula 3-10

Estats del disc codificat

Estat del disc codificat

Descripció

NDIPN

No hi ha cap unitat instal·lada, no s'ha definit la contrasenya
de la unitat.

NSDPN

No hi ha cap FDE instal·lada, la impressora no s'ha configurat
per a l'ús de funcions d' FDE.

SDUPN

FDE instal·lada; no obstant això, no s'ha configurat per
funcionar en mode bloquejat.

SDLPC

FDE bloquejada instal·lada. La unitat funciona correctament.

SDLPW

FDE bloquejada instal·lada; no obstant això, la impressora no
té la contrasenya correcta.

NSDPP

No hi ha cap FDE instal·lada; no obstant això, la impressora
espera una FDE bloquejada.

SDUPP

FDE instal·lada; no obstant això, està bloquejada per una
impressora diferent.

Taula 3-8

Estats del disc dur (continuació)

46

Capítol 3 Configuració del producte des de les pantalles Paràmetres

CAWW

background image

Estat del disc codificat

Descripció

NDIPP

No hi ha cap unitat instal·lada, s'ha definit la contrasenya de
la unitat.

SDLPN

FDE bloquejada instal·lada; no obstant això, la impressora no
s'ha configurat per a l'ús d'FDE.

11

La unitat s'està netejant

12

FDE no d' HP (per exemple, Seagate Momentus FDE sense
un identificador d' HP adequat).

13

Unitat inutilitzada (totalment no funcional)

14

Unitat USB en funcionament

15

Unitat USB inutilitzada

16

Unitat utilitzable inhabilitada degut a l'existència d'una unitat
FDE.

Amb el botó Supressió d'emmagatzematge segura s'elimina tot el contingut de les unitats
d'emmagatzematge permanent seleccionades.

ADVERTÈNCIA!

Quan feu clic al botó Supressió d'emmagatzematge segura, el dispositiu es

reiniciarà i s'eliminaran completament totes les dades i solucions que hi hagi instal·lades a les unitats
d'emmagatzematge permanent que hàgiu seleccionat. La informació emmagatzemada que s'eliminarà
inclou les aplicacions de tercers, les tasques d'impressió emmagatzemades i les tasques en espera.

L'opció de supressió d'emmagatzematge segura permet als usuaris substituir el dispositiu
d'emmagatzematge sense que sigui possible que algú altre recuperi les dades o aplicacions que hi hagi
als dispositius d'emmagatzematge. Utilitzeu aquesta funció només per eliminar totes les dades i
aplicacions emmagatzemades al dispositiu d'emmagatzematge com a pas previ a la seva
desinstal·lació. Una operació de supressió d'emmagatzematge segura pot durar més de 2 hores, en
funció de la mida dels materials i del mode de supressió ràpida segura que hàgiu triat. El dispositiu
romandrà inaccessible durant aquesta operació.

Per utilitzar la funció de supressió d'emmagatzematge segura, seleccioneu els dispositius
d'emmagatzematge i feu clic a Supressió d'emmagatzematge segura. El dispositiu es reiniciarà i es
suprimiran les dades. Les dades s'eliminaran segons el mode de supressió ràpida segura que hàgiu
seleccionat per al dispositiu (consulteu

Paràmetres de seguretat del dispositiu a la pàgina 39

per accedir

al mode de supressió ràpida segura). La realització d'una supressió d'emmagatzematge segura amb
el mode de supressió de fitxers configurat a Supressió ràpida segura (valor per defecte) trigarà 30
minuts o més; si es realitza amb el mode de supressió de fitxers configurat a Supressió de neteja segura,
trigarà 2 hores o més.

ADVERTÈNCIA!

El dispositiu no estarà disponible fins que la funció de supressió d'emmagatzematge

segura hagi finalitzat.