HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Subscripcions d’alertes

background image

Subscripcions d'alertes

A la pantalla Subscripcions d'alertes, els administradors de TI poden configurar el producte per tal
que s'enviïn alertes de problemes i d'estat a qualsevol persona mitjançant el correu electrònic. Quan
aquesta funció està configurada, s'activen alertes de forma automàtica sobre els subministraments,
l'estat del camí del paper i altra informació de serveis i consells. Les alertes les pot rebre més d'una
persona, i cada persona pot rebre només alertes específiques. Per exemple, pot ser que un auxiliar
administratiu sigui el responsable d'encarregar cartutxos d'impressió o de solucionar embussos, i podria
rebre una advertència anticipada quan queda poc tòner o es produeix un embús. De la mateixa manera,
és possible que de la gestió del subministraments de llarga durada se n'encarregui un proveïdor de
serveis extern, que podria rebre alertes sobre la necessitat de realitzar el manteniment del producte,
carregar la grapadora frontal o posterior i altres necessitats similars.

NOTA:

Quan hi ha instal·lat un dispositiu d'emmagatzematge permanent, com ara un disc dur, l'usuari

pot crear fins a quatre llistes de destinació diferents, amb un màxim de 20 destinataris a cada llista
(sense el dispositiu d'emmagatzematge permanent, l'usuari només pot enviar alertes a quatre adreces
electròniques).

A la il·lustració, a la taula i als procediments següents es descriu com utilitzar aquesta pantalla per
editar, provar i eliminar destinacions i llistes de destinació.

NOTA:

Per tal que les alertes per correu electrònic funcionin, cal que habiliteu el correu electrònic de

sortida. Per habilitar el correu electrònic de sortida, consulteu

Configuració del correu electrònic de

sortida a la pàgina 27

.

Figura 3-4

Pantalla Subscripcions d'alertes

1

2

3

4

5

6

Taula 3-4

Subscripcions d'alertes

Número

Zona de la pantalla Informació o funcions disponibles en aquesta zona

1

Pestanyes i menús
de l'HP EWS

Per obtenir més informació, consulteu

Navegació pel servidor web incrustat d'HP

a la pàgina 7

.

2

Resum de les llistes
de destinació

Mostra les seleccions actuals de cada destinació. El camp Nom de la llista només
apareix si hi ha un disc dur instal·lat.

3

Edita

Feu clic en aquest botó per realitzar canvis a la destinació o a la llista de destinació.

4

Prova

Feu clic en aquest botó per enviar una alerta de prova a la destinació o a la llista de
destinació.

CAWW

Subscripcions d'alertes

29

background image

Número

Zona de la pantalla

Informació o funcions disponibles en aquesta zona

5

Suprimeix

Feu clic en aquest botó per suprimir la destinació o la llista de destinació.

6

Nova destinació de
les alertes

Feu clic en aquest botó per definir els paràmetres d'una nova llista de destinació
d'alertes.