HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Navegació pel servidor web incrustat d’HP

background image

Navegació pel servidor web incrustat d'HP

Per desplaçar-vos per les pantalles de l'HP EWS, feu clic a una de les pestanyes (com ara
Informació o Paràmetres) i, a continuació, feu clic a un dels menús de la barra de navegació que hi
ha al costat esquerre de la pantalla.

A la il·lustració i taula següents hi trobareu informació sobre les pantalles de l'HP EWS.

NOTA:

L'aparença de les pantalles de l'HP EWS pot ser diferent de les il·lustracions d'aquesta guia

de l'usuari, segons les funcions del producte i dels paràmetres que hagi establert l'administrador de TI.

Figura 1-1

Exemple de pantalla de l'HP EWS

1

2

3

4

5

6

7

NOTA:

Els elements de la interfície d'usuari del servidor web incrustat (botons i cadenes de text)

apareixen en negreta en tot aquest document.

Taula 1-1

Servidor web incrustat d'HP

Número

Funció de la
pantalla de
l'HP EWS

Descripció

Més informació

1

Nom del
producte

Vegeu el nom del producte.

2

Adreça TCP/IP
del producte

Vegeu l'adreça de protocol d'Internet (IP) del
producte.

3

Pestanyes

Pestanya
Informació

Vegeu informació sobre el
producte. El producte no
es pot configurar des de
les pantalles d'aquesta
pestanya.

Consulteu

Visualització de l'estat

del producte a les pantalles
d'informació de l'HP EWS
a la pàgina 9

.

Pestanya
Paràmetres

Utilitzeu les funcions
d'aquesta pestanya per
configurar el producte.

Consulteu

Configuració del

producte des de les pantalles
Paràmetres a la pàgina 23

.

Pestanya Treball en
xarxa

Vegeu l'estat de la xarxa i
configureu els paràmetres
de la xarxa.

Consulteu

Gestió del funcionament

de la xarxa des de les pantalles de
Treball en xarxa a la pàgina 57

.

CAWW

Navegació pel servidor web incrustat d'HP

7

background image

Número

Funció de la
pantalla de
l'HP EWS

Descripció

Més informació

4

Menús

Diferent a cada
pestanya

Feu clic a una pestanya
per veure els menús.

5

Altres
enllaços

Assistència
instantània hp

Connecteu-vos a recursos
web que us ajudaran a
resoldre problemes i en
els quals es descriuen
altres serveis que hi ha
disponibles per al vostre
producte d'HP.

Consulteu

Ús de la secció Altres

enllaços com a recurs
a la pàgina 61

.

Consulteu

Assistència

instantània hp a la pàgina 62

.

Consulteu

Suport del producte

a la pàgina 64

.

Consulteu

El meu prov. de serveis i

El meu contr. de servei
a la pàgina 66

.

Compreu
subministraments

Encarregueu per Internet
subministraments
originals d'HP per al vostre
producte d'HP.

Suport del producte Utilitzeu ajuda específica

del producte al lloc web
d'HP per solucionar un
problema.

Mostra'm com

Vegeu instruccions
detallades per realitzar
tasques de la impressora i
solucionar problemes.

6

Inicia sessió/
Tanq. ses.

Diferent per a cada
tipus d'usuari

Inicieu sessió com a
administrador de TI o com
a proveïdor de serveis.

Consulteu

Inici i tancament de

sessió a la pàgina 6

.

7

Pantalla

Diferent per a cada
element de menú

Feu clic a un element de
menú per veure la pantalla
corresponent.

Consulteu

Visualització de l'estat

del producte a les pantalles
d'informació de l'HP EWS
a la pàgina 9

.

Consulteu

Configuració del

producte des de les pantalles
Paràmetres a la pàgina 23

.

Consulteu

Gestió del funcionament

de la xarxa des de les pantalles de
Treball en xarxa a la pàgina 57

.

Taula 1-1

Servidor web incrustat d'HP (continuació)

8

Capítol 1 Resum

CAWW

background image

2