HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Impressió d’un fitxer o actualització del microprogramari des de la pantalla Impressió

background image

Impressió d'un fitxer o actualització del microprogramari des de la pantalla

Impressió

Seguiu el procediment que es descriu tot seguit per imprimir un fitxer o actualitzar el microprogramari
del producte des de la pantalla Impressió.

1.

Seleccioneu un fitxer que es trobi al vostre ordinador o a la xarxa i, tot seguit, feu clic al botó situat
a sota de Opció 1 per desplaçar-vos fins al fitxer que voleu imprimir.

2.

Feu clic a Aplica.

CAWW

Impressió

21

background image

22

Capítol 2 Visualització de l'estat del producte a les pantalles d'informació de l'HP EWS

CAWW

background image

3